Ποιος μπορεί να εγγραφεί στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ.

Στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. μπορεί να εγγραφεί και να λάβει δικαιώματα τακτικού μέλους, όποιος/α είναι απόφοιτος/η του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού καταθέσει σχετική αίτηση, αποδεχόμενος τους σκοπούς του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ., το καταστατικό του και καταβάλλοντας το παράβολο εγγραφής.

Ο ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ., αποτελεί το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό συνδικαλιστικό Σωματείο πανελλαδικής έκτασης των αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και στοχεύει:

  • Στην προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του θαλάσσιου/παράκτιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής.
  • Στην προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση των Θαλάσσιων Επιστημών (και της Ωκεανογραφικής Επιστήμης) και έρευνας στην Ελλάδα για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του θαλάσσιου πυθμένα.
  • Στην προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του και αναβάθμιση του επιστημονικού τους έργου.
  • Στην ενίσχυση της εκπαίδευσης γύρω από τις Θαλάσσιες Επιστήμες και την Ωκεανογραφία, στην Ελλάδα.
  • Στην κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ωκεανογράφου / Ιχθυολόγου / Θαλάσσιου Βιο-επιστήμονα / Θαλάσσιου Περιβαλλοντολόγου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να συμμετέχουν σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον (Σχεδιασμός - Μελέτη - Έρευνα - Προστασία - Διαχείριση - Εκπαίδευση).
  • Στη διαρκή επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση των μελών του καθώς και στη διάδοση και προαγωγή των Θαλάσσιων Επιστημών.


Διαδικασία εγγραφής

Για την εγγραφή στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. απαιτούνται:

  1. Ενυπόγραφη αίτηση εγγραφής.
  2. Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  3. Καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου εγγραφής (10.00€) και ετήσιας συνδρομής (10.00€).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ αποστέλλετε την ενυπόγραφη αίτηση εγγραφής, το αντίγραφο του πτυχίου και την απόδειξη κατάθεσης (printscreen της οθόνης πληρωμής ή pdf) με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Με την λήψη των παραπάνω, η γραμματεία αποστέλλει e-mail επιβεβαίωσης εγγραφής στο μέλος που εγγράφηκε ή ανανέωσε τη συνδρομή του. Αν εντός μίας εβδομάδας δεν λάβετε e-mail επιβεβαίωσης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  (Λιβανός Ισίδωρος, Αντιπρόεδρος).

 

Καταβολή παραβόλου εγγραφής ή/και ετήσιας συνδρομής

Η καταβολή του χρηματικού ποσού ετήσιας συνδρομής στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

1. Με πληρωμή στο λογαριασμό τράπεζας του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ.:

Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας Alpha BANK: 813002002 009433

Επωνυμία "Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας"

Αιτιολογία / σχόλιο: "Εγγραφή/Συνδρομή έτους-Ονοματεπώνυμο (π.χ.1: Εγγραφή/Συνδρομή 2017-Ρήγας Α., π.χ.2: Συνδρομή 2017-Ρήγας Α.)"


2. Με πληρωμή μέσω web-banking:

ΙΒΑΝ Λογαριασμού Τράπεζας Alpha BANK: IBAN GR09 0140 8130 8130 0200 2009 433

Επωνυμία "Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας"

Αιτιολογία / σχόλιο: "Εγγραφή/Συνδρομή έτους-Ονοματεπώνυμο (π.χ.1: Εγγραφή/Συνδρομή 2017-Ρήγας Α., π.χ.2: Συνδρομή 2017-Ρήγας Α.)"

Χρηματικό ποσό: Παραβόλου εγγραφής - Ετήσιας συνδρομής

Μετά την απόφαση (Ιούνιος, 2016) του Δ.Σ. του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ.:

Το παράβολο εγγραφής στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. ορίστηκε στα 10.00 Ευρώ (€) και κατατίθεται εφάπαξ. Η ετήσια συνδρομή ορίστηκε στο χρηματικό ποσό των 10.00 Ευρώ (€), καλύπτει ένα ημερολογιακό έτος και κατατίθεται κατά το διάστημα 1ης Ιανουαρίου – 30ης Νοεμβρίου κάθε νέου έτους.


Διαδικασία ανανέωσης ετήσιας συνδρομής

Για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής πρέπει να καταβληθεί το χρηματικό ποσό ετήσιας συνδρομής (10.00 €) και να αποσταλεί το παραστατικό πληρωμής όπως ορίζεται στην παραπάνω διαδικασία "Καταβολή ετήσιας συνδρομής".