Ποιος μπορεί να εγγραφεί στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ.

Στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. μπορεί να εγγραφεί και να λάβει δικαιώματα τακτικού μέλους, όποιος/α είναι απόφοιτος/η του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού καταθέσει σχετική αίτηση, αποδεχόμενος τους σκοπούς του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ., το καταστατικό του και καταβάλλοντας το παράβολο εγγραφής.

Ο ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ., αποτελεί το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό συνδικαλιστικό Σωματείο πανελλαδικής έκτασης των αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός και στοχεύει:

  • Στην προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του θαλάσσιου/παράκτιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής.
  • Στην προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση των Θαλάσσιων Επιστημών (και της Ωκεανογραφικής Επιστήμης) και έρευνας στην Ελλάδα για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του θαλάσσιου πυθμένα.
  • Στην προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του και αναβάθμιση του επιστημονικού τους έργου.
  • Στην ενίσχυση της εκπαίδευσης γύρω από τις Θαλάσσιες Επιστήμες και την Ωκεανογραφία, στην Ελλάδα.
  • Στην κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ωκεανογράφου / Ιχθυολόγου / Θαλάσσιου Βιο-επιστήμονα / Θαλάσσιου Περιβαλλοντολόγου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να συμμετέχουν σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον (Σχεδιασμός - Μελέτη - Έρευνα - Προστασία - Διαχείριση - Εκπαίδευση).
  • Στη διαρκή επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση των μελών του καθώς και στη διάδοση και προαγωγή των Θαλάσσιων Επιστημών.


Διαδικασία Εγγραφής Μέλους & πρώτης Ετήσιας Συνδρομής

Για την Εγγραφή & πρώτη Ετήσια Συνδρομή στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. απαιτούνται:

  1. Ενυπόγραφη Αίτηση Εγγραφής.
  2. Αντίγραφο Πτυχίου του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  3. Καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου Εγγραφής και Ετήσιας Συνδρομής (20.00€).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ αποστέλλετε την ενυπόγραφη Αίτηση Εγγραφής, το αντίγραφο του Πτυχίου και την Απόδειξη Κατάθεσης (Φωτογραφία ή Printscreen της οθόνης πληρωμής ή αρχείο pdf) με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Με την λήψη των παραπάνω, η Γραμματεία ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ., αποστέλλει -εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών- επιβεβαιωτικό e-mail, στο μέλος το οποίο πραγματοποίησε την εγγραφή του.

 

Διαδικασία ανανέωσης Ετήσιας Συνδρομής Εγγεγραμμένου Μέλους

Για την ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. απαιτούνται:

  1. Καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου Ετήσιας Συνδρομής (10.00€).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ αποστέλλετε την Απόδειξη Κατάθεσης (Φωτογραφία ή Printscreen της οθόνης πληρωμής ή αρχείο pdf) με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Με την λήψη των παραπάνω, η Γραμματεία ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ., αποστέλλει -εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών- επιβεβαιωτικό e-mail, στο μέλος το οποίο πραγματοποίησε ανανέωση της συνδρομής του για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

*Ενεργό Μέλος για το τρέχον ημερολογιακό έτος, θεωρείται κάθε Εγγεγραμμένο Μέλος του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ., το οποίο έχει πραγματοποιήσει την αντίστοιχη ανανέωση συνδρομής και είναι οικονομικά τακτοποιημένο.

 

Καταβολή παραβόλου Εγγραφής ή/και Ετήσιας Συνδρομής

Η καταβολή του παραβόλου Εγγραφής ή/και Ετήσιας Συνδρομής στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

1. Με πληρωμή στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ.:

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού Alpha BANK: 813002002 009433

Επωνυμία "Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας"

Αιτιολογία / Σχόλιο: "Εγγραφή ή/και Ετήσια Συνδρομή-Ονοματεπώνυμο (π.χ.1: Εγγραφή/Συνδρομή 2017-Ρήγας Α., π.χ.2: Συνδρομή 2017-Ρήγας Α.)"


2. Με πληρωμή μέσω web-banking:

ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού Alpha BANK: IBAN GR09 0140 8130 8130 0200 2009 433

Επωνυμία "Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας"

Αιτιολογία / Σχόλιο: "Εγγραφή ή/και Ετήσια Συνδρομή-Ονοματεπώνυμο (π.χ.1: Εγγραφή/Συνδρομή 2017-Ρήγας Α., π.χ.2: Συνδρομή 2017-Ρήγας Α.)"

Παραβόλο Εγγραφής - Ετήσιας Συνδρομής

Μετά την απόφαση (Ιούνιος, 2016) του Δ.Σ. του ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ.:

Το παράβολο Εγγραφής στον ΣΥ.Α.Τ.Ε.Θ. ορίστηκε στα 10.00 Ευρώ (€) και κατατίθεται εφάπαξ μια φορά.

Το παράβολο της Ετήσιας Συνδρομής ορίστηκε στα 10.00 Ευρώ (€), καλύπτει ένα ημερολογιακό έτος και κατατίθεται κατά το διάστημα 1ης Ιανουαρίου – 30ης Νοεμβρίου κάθε νέου έτους.


Διαδικασία ανανέωσης Ετήσιας Συνδρομής

Για την ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής πρέπει να καταβληθεί το παράβολο (10.00 €) και να αποσταλεί το παραστατικό πληρωμής όπως ορίζεται στην παραπάνω διαδικασία "Καταβολή παραβόλου Ετήσιας Συνδρομής".